Now showing items 1-2 of 2

  • Ostravskou krajinou... 

    Kubinová, Michaela
    Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.
  • Vliv těžební činnosti na životní prostředí z hlediska ekotoxikologie 

    Kociánová, Sabina
    Tato práce se zabývá vlivem těžební činnosti na životní prostředí se zaměřením na ekotoxikologii. V první řadě byla v práci soustředěna pozornost na celkový dopad těžby uhlí na životní prostředí. Důkladněji práce pojednává ...