Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

    Rucki, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...