Now showing items 1-5 of 5

 • Metody povlakování a analýzy povlaků 

  Rudy, Veronika
  Práce se zabývá problematikou povlakování řezných nástrojů. Shrnuje druhy materiálů pro řezné nástroje, charakteristiku hlavních metod povlakování, způsob úpravy nástroje před povlakováním a metody testování fyzikálních ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby ...
 • Morfologie vad a opotřebení povlakovaných řezných nástrojů 

  Forejt, Miloslav
  Práce se zabývá teoretickým rozborem morfologie vad a příčin opotřebení u povlakovaných řezných nástrojů, popisem mechanizmu tvorby třísky a jeho účinky na obrobenou plochu. Praktická část je zaměřena na popis tvaru třísky ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Berka, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se využívají pro výrobu řezných nástrojů. V první části jsou uvedeny a popsány základní řezné materiály. Druhá, nejobsáhlejší, část je zaměřena už pouze ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Salajka, Jaroslav
  Cílem této práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků v oblasti řezných materiálů, zejména vyhodnocení a porovnání pracovních možností, které přední světoví výrobci doporučují pro efektivní využití a ...