Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace LINQ pro .NET 

    Šerý, Daniel
    Tato práce se zabývá LINQ (Language integrated query) a řeší možnosti jeho implementace a optimalizace v jazyce C#. Je vybrána a implementována metoda přepisu dotazů na procedurální kód před překladem programu. Cílem práce ...
  • Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu 

    Křoustek, Jakub
    Analýza softwaru je metodologie, jejímž účelem je analyzovat chování daného programu. Jednotlivé metody této analýzy je možné využít i v dalších oborech, jako je zpětné inženýrství, migrace kódu apod. V této práci se ...