Now showing items 1-10 of 10

 • Analysis of Coexistence of DRM Plus and FM Broadcasting Systems 

  Ulovec, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  This paper deals with DRM (Digital Radio Mondiale) Plus and FM (Frequency Modulation) radio broadcasting systems coexistence. It brings results based on measurement of mutual interferences of each to other. Minimal necessary ...
 • Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology 

  Walach, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a ...
 • Coexistence Between Lte And Lora Systems In The 24 Ghz Ism Band 

  Potočňak, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with the study of coexistence scenarios that can occur between wireless systems LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band. For this purpose an appropriate measurement setup is proposed and realized. The proposed ...
 • Coexistence Of LTE And WLAN In The ISM Band 

  Mikláš, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with definition, description and measurement of coexistence scenarios, which can occur between LTE and IEEE 802.11g wireless communication systems in the ISM 2.4 GHz band. There are defined common RF ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz 

  Walach, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich ...
 • Spojité matematické modely dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  V této práci se zaměříme na popis nejčastějších modelů popisujících vývoj populací a následně provedeme numerické experimenty v prostředí MATLAB, které nám potvrdí správnost teoreticky odvozených výsledků. Modely jsou ...
 • Wi-Fi Influence on LTE-U Downlink Data and Control Channel Performance in Shared Frequency Bands 

  Milos, J.; Polak, L.; Hanus, S.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Nowadays, providers of wireless services try to find appropriate ways to increase user data throughput mainly for future 5G cellular networks. Utilizing the unlicensed spectrum (ISM bands) for such purpose is a promising ...
 • Zpracování signálů v systému ZigBee 

  Miloš, Jiří
  Diplomová práce na téma Zpracování signálů v systému ZigBee je zaměřena na vlastnosti fyzické vrstvy systému ZigBee (standard IEEE 802.15.4 - 2003). Práce se skládá ze tří částí. První část obsahuje obecný náhled na použití ...