Now showing items 1-6 of 6

 • Výroba krátkého hřídele protlačováním 

  Hondl, Jiří
  HONDL Jiří: Výroba krátkého hřídele protlačováním. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh postupu výroby hřídele z oceli 12 122.3 protlačováním. Na základě literární ...
 • Výroba pouzdra protlačováním za studena. 

  Šimeček, Tomáš
  ŠIMEČEK Tomáš: Výroba pouzdra protlačováním za studena. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh postupu výroby „pouzdra“ objemovým tvářením za studena. Polotovarem je kruhová tyč ČSN 42 6510 z oceli ...
 • Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ...
 • Výroba součásti "regulační člen" protlačováním 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Dušek, Otakar
  Diplomová práce řeší návrh výroby uzavřené matice technologií objemového tváření za studena. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R a velikost její předpokládané roční výrobní série je 800 000 ks. Z navržených ...
 • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

  Votavová, Jitka
  VOTAVOVÁ Jitka: Výroba uzavřené matice objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. ...