Now showing items 1-5 of 5

 • Dům zdravotních služeb – Bobrová, technologická etapa zastřešení 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická ...
 • Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích 

  Miklas, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoubytového rodinného domu s provozem masáží v Tečovicích. Pozemek pro stavbu je svažitý. Objekt je podsklepený, kdy v suterénu se nachází provozovna masáží, garáže a technické ...
 • Obecní restaurace 

  Dokulil, Petr
  Diplomová práce na téma „Obecní restaurace‘‘ řeší návrh novostavby restaurace. Objekt je navržen v centrální části obce Štěměchy. Jedná se o zděnou samostatně stojící stavbu, osazenou v mírně svažitém terénu. Novostavba ...
 • Rodinný dům 

  Flídr, Tomáš
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je navržen v katastrálním území Záhraď v Litomyšli. Pozemek je v severovýchodní části města v mírném svahu. Dům je navržen jako obdélník o ...
 • Sestava ocelových zásobníků kameniva 

  Krchnák, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce zásobníků vč. zastřešení. Objekt má půdorysný rozměr cca 33 x 9 m a je rozdělen na 8 buněk zásobníků. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355 a S235. ...