Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická meteorologická stanice 

    Kraicinger, Lukáš
    Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný přehled používaných senzorů na profesionálních meteorologických stanicích a přehled cenově dostupných senzorů a řídících jednotek. ...
  • Sběr dat o síťové komunikaci ze zařízení síťové infrastruktury 

    Gargulák, Lukáš
    V teoretické části diplomové práce jsou srovnávány protokoly vhodné pro sběr statistických dat ze zařízení síťové infrastruktury. Vhodným protokolem pro vytvoření aplikace k tomuto účelu byl zvolen protokol SNMP, jelikož ...