Now showing items 1-14 of 14

 • Antikolizní systém založený na GPS 

  Varga, Marek
  Letecký průmysl se neustále setkává s potřebou zvýšení bezpečnosti a to nejen v případě velkých strojů, ale i malých letadel. Za účelem informovat pilota o hrozícím nebezpečí popřípadě o poloze ostatních letadel vznikla ...
 • Demonstrační aplikace hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2 

  Siska, Josef
  V této práci je uvedena teorie související s hashovacími algoritmy SHA-1 a SHA-2 spolu s popisem možné implementace aplikace, která demonstruje činnost těchto algoritmů. V obecné části práce jsou popsány principy vytváření ...
 • Fyzikální simulace v grafické scéně 

  Javorka, Marián
  Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou intra s omezenou velikostí. Práce popisuje metody pro omezení velikosti výsledné aplikace. Hlavní část práce popisuje metody pro generování a animaci grafického obsahu. Zabývá se tvorbou ...
 • Hra 128kB s použitím OpenGL 

  Kačur, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou hry s omezenou velikostí . Práce popisuje metody pro omezení velikosti výsledné aplikace . Hlavní část práce popisuje metody pro generování grafického obsahu , pohybu po něm a reakce s ...
 • Implementace a testování hashovacího algoritmu MD5 

  Legéň, Michal
  Hashovací funkce jsou jedním ze základních stavebních prvků moderní kryptografie. Jejich úkolem je pro vstupní zprávy vytvářet unikátní bitové posloupnosti, nazývané digitální otisky. Tím zabezpečují nezbytnou integritu ...
 • Komparácia právnej úpravy hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom v rámci občianskeho súdneho konania v Slovenskej republike a v Českej republike 

  Strapáč, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom a predloženého účastníkmi konania ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania, pričom v článku autor komparuje právnu úpravu obsiahnutú ...
 • Měření vibrací a rázů pro analýzu kolizních srážek 

  Andruška, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku detekcie kolízií satelitov typu CubeSat s mikroskopickými časticami vesmírneho odpadu a meteoroidov. Cieľom práce je priblížiť metódy detekcie, popísať rôzne snímače na ...
 • Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době 

  Rožková, Magdaléna
  Diplomová práce s názvem „Okolnosti a právní důsledky dopravních nehod vozidel s chodci v denní době“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v denní době vozidlem, a dalším ...
 • Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci 

  Daněk, Vladimír
  Diplomová práce s názvem „Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v noční době vozidlem, kde dalším účastníkem nehody byl ...
 • Program pro předpověď kolize Země s blízkými vesmírnými tělesy 

  Stopka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je rozprava o základních poznatcích z oboru orbitální mechaniky a jejich následné použití na reálný problém. Použití poznatků orbitální mechaniky je provedeno tvorbou programu pro předpověď ...
 • Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 

  Dziura, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hašovacími funkcemi, funkcí SHA-1 a její implementací v jazyce Java. Opisuje slabiny této funkce a implementuje realizaci vybraného útoku, vedoucího k odhalení zdrojového textu nebo založeného ...
 • Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá porovnáním vlivu zvolené metody řešení na předstřetový pohyb v rámci jednoho simulačního programu a na rozdíly ve výpočtu pro jednu metodu ve dvou různých programech. Porovnávané metody řešení jsou kinematický ...
 • Zpracování a analýza vysokorychlostních videozáznamů procesu rozprašování u tlakových vířivých trysek 

  Červenec, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom rozprašovania u tlakových vírivých trysiek. Predmetom skúmania bol kvapalinový kužeľ, ktorý sa postupne triešti na menšie štruktúry a končí vznikom malých kvapiek. Na začiatku bolo ...