Now showing items 1-2 of 2

  • Současné technologie výroby barevných fotografií 

    Štěpánková, Eva
    Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...
  • Systém identifikace barevných profilů zobrazovacích zařízení 

    Hrabčík, Oldřich
    Práce se zabývá problematikou spektrometrie a indentifikací barevného profilu zobrazovacích zařízení. Je zde popsána možnost měření barevného rozsahu zařízení pomocí spektrometru a následná tvorba ICC profilu z těchto ...