Now showing items 1-6 of 6

 • Comparing Different Types Of Light Sources 

  Janík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with the choice of an appropriate light source. Nine samples were measured and the results offer a comparison of different light sources and describe their differences. The results furthermore compare ...
 • Fotometrie a spektroradiometrie zapouzdřených LED čipů 

  Vysoudil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním světelných a technických parametrů výkonových LED čipů klíčových pro jejich aplikaci do osvětlovacích soustav. Cílem práce je vytvoření laboratorního modelu pro měření kvalitativních ...
 • Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů 

  Novák, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání metodiky výpočtu ukazatelů podání barev, jelikož pro moderní světelné zdroje, založené na technologii LED, je tradiční index podání barev CRI Ra nedostačující. Práce nejdříve ...
 • Lighting Quality and Visual Comfort Assesment in Working Environment 

  Králiková, Ružena; Badida, Miroslav; Konkoly, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The contribution deals with the evaluation of illumination of work in the manufacturing organization. The evaluation was performed by questionnaire survey and objectivised by measuring. The object of the investigation were ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Zdroje světla 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními fotometrickými veličinami včetně jejich měření a provozními parametry, podle kterých se světelné zdroje posuzují. Dále je úkolem se obeznámit se základními druhy světelných ...