Now showing items 1-2 of 2

  • Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi 

    Lattenberg, Pavel
    Tato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání ...
  • Zařízení na barvení dílů vyrobených pomocí 3D tisku 

    Jandásek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného zařízení pro barvení plastových dílů vyrobených metodou 3D tisku pomocí technologie selective laser sintering. Úvodní část práce obsahuje popis v současné ...