Now showing items 1-14 of 14

 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Hangár 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukce ocelové dvoulodní haly hangáru pro malá sportovní letadla. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 36 x 27 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příhradový vazník, který ...
 • Jeřábová dráha pro překladiště kontejnerů v Moravském Krumlově 

  Robotka, David
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce venkovní jeřábové dráhy pro mostový jeřáb sloužící k manipulaci s kontejnery. Konstrukce je umístěna v Moravském Krumlově. Na jeřábové dráze pojíždí mostový ...
 • Multifunkční objekt v Českých Budějovicích 

  Špačková, Eva
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Českých Budějovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním průměru 30 m a výškou v nejvyšším bodě 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Obchodní galerie 

  Lorenc, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce obchodní galerie v Hodoníně. Část půdorysu je obdélníková, část půlkruhová. Objekt má obrysové rozměry 70 m x 147,75 m (a přesahy ...
 • Obchodní galerie 

  Gargulák, Martin
  Obsahem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Objekt je situován v lokalitě Vsetín. Celkové půdorysné rozměry jsou 51x54 m. Výška ...
 • Objekt střediska živočišné výroby 

  Vidová, Miriama
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Morks, Vojtěch
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukčních prvků ocelové sportovní haly situované v Liberci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 42,0 x 31,2 m a výšku 11,7 m. Nosná konstrukce je tvořena sloupy a ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Lorenc, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové sportovní haly v Lužicích. Objekt má půdorysné rozměry 37,12x51 m a výšku 12,8 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradové obloukové vazníky, kloubově ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly v Brně 

  Jedzoková, Patricie
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly v Brně. Půdorysné rozměry haly jsou 35x78 m a výška 15,4 m. Konstrukce se skládá ze 14 příčných vazeb, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. Jsou tvořeny ...
 • Sportovní hala 

  Zogata, Pavel
  V diplomové práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 45x54 m, maximální výškou 15,5 m, pro oblast Znojmo. Ve statickém výpočtu jsou navržený a posouzeny hlavní nosné konstrukční ...
 • Statický návrh konstrukce z kombinace oceli a konstrukčního skla 

  Potůčková, Simona
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění budovy provedené z kombinace oceli a konstrukčního skla obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,5x10,5 m a celkové výšky objektu 24,5 m. Objekt je ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Šandor, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu ...