Now showing items 1-3 of 3

 • Evoluční návrh využívající booleovské sítě 

  Mrnuštík, Michal
  Tato diplomová práce představuje možnosti využití booleovských sítí jako vývojového modelu v evolučním návrhu. Jsou zde popsány reprezentace booleovských sítí vhodné pro evoluční návrh  včetně genetických operátorů.   ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Kocnová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá resyntézou kombinačních obvodů pomocí evolučních principů. První část se zabývá logickou syntézou a jejími problémy, evoluční syntézou a výhodami evolučního přístupu, a taktéž jsou zmíněny některé ...
 • Simulace kvantových celulárních automatů 

  Michálik, Juraj
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a účel kvantových celulárních automatů (QCA), jejich funkci a fyzikální zhotovení. Popisuje také kvantově celulární buňku a zhotovení jednoduchých obvodů pomocí těchto buněk. Práce ...