Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu 

  Dvořáková, Jana
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Vylepšení technologie vrtání příruby pro ponorný elektromotor 

  Veselský, Radim
  Tato bakalářské práce má za cíl seznámení s technologií vrtání, posouzení stávajícího technologického postupu a návrh sdruženého vrtacího nástroje. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání, popisu ...
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba držáku mobilního telefonu 

  Hřebíček, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu držáku mobilního telefonu. Polotovarem je svitek plechu o tloušťce 1,5 mm z konstrukční oceli 11 373.1. Roční série je stanovena na 200 000 kusů ročně. Pro výrobu dílu byla zvolena ...