Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků 

  Janošťák, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl ...
 • Kotle na spalování biomasy 

  Nechvátal, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy pro zadané parametry (450°C, 5,2MPa, 5,83kg/s).Hlavními částmi k řešení a návrhu jsou: stechiometrické výpočty, tepelná bilance, výpočet spalovací ...
 • Kotle na spalování biomasy 

  Horký, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle na biomasu. Tato práce řeší stechiometrii, výpočty entalpií spalin, tepelnou bilanci kotle a účinnost kotle, výpočet ohniště a bilanční tepelné výpočty jednotlivých dílů ...