Now showing items 1-1 of 1

  • Emise kotlů na tuhá paliva 

    Gardavský, Jan
    Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá rozdělením používaných paliv, rozdělením kotlů na tuhá paliva a přiblížením norem pro posuzování emisí. Druhá část se zabývá měřením a vyhodnocením ...