Now showing items 1-4 of 4

 • EKG předzesilovač s plovoucím vstupem a kalibrací 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá zesilovači použitelnými pro snímání EKG signálu. První část se věnuje historii EKG a vlastnostem EKG signálu. Druhá část se zabývá všeobecnými požadavky a bezpečnostními požadavky, které jsou kladeny ...
 • Pseudo-differential Filter Using DDCCs 

  Sládok, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article describes a pseudo-differential second-order filter, using three differential difference current conveyors (DDCCs) and five passive elements. The proposed structure is able to realize all types of frequency ...
 • Pseudo-Differential High-Order Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article describes a pseudo-differential third-order frequency filter operating in voltage mode, using four differential difference current conveyors (DDCCs), and six passive elements. The circuit has a high input ...
 • Systematický návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů 

  Milota, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčných filtrov vyšších rádov. Navrhnuté filtre pracujú v napäťovom móde a jedná sa o filter dolnej priepusti druhého rádu a filter pásmovej zádrže druhého ...