Now showing items 1-6 of 6

 • Komunikační mix Plzeňského Prazdroje, a.s. 

  Štěpánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu. Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední evropskou pivovarnickou společností. V této práci jsou vymezeny teoretické otázky marketingu, které souvisí s tématem. Poté, ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Fikejzová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Kostka-kolobka, s. r. o. V teoretické části jsou charakterizovány důležité pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Druhá část je ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Smékalová, Romana
  Práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu, kdy v první části je vymezena teorie ke zpracovávanému tématu, již následuje charakteristika společnosti, pro niž je marketingový plán vypracován. Poté se práce soustředí na ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Vančurová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je ...
 • Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie pro pension Zámecký mlýn“ je analýza současného stavu marketingového plánu pensionu a návrh marketingové strategie na zefektivnění. První část bakalářské ...
 • Zavedení Chytré izolace® na evropský trh 

  Packová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií ...