Now showing items 1-5 of 5

 • Interpersonální komunikace v podniku 

  Říha, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou interpersonální komunikace ve společnosti AUTO – BAYER, s.r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky v praxi. Pomocí této práce bych chtěl posoudit stav interpersonální komunikace ...
 • Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část 

  Dadák, Jiří
  Orientace nevidomých se v rámci rozsáhlých administrativních budov většinou neobejde bez asistence druhé osoby. I když naprostá většina těchto objektů již bývá vybavena výtahem, který umožňuje obsluhu pro nevidomého pomocí ...
 • Návrh komunikační infrastruktury ve společnosti 

  Václavík, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu infrastruktury komunikačního systému v konkrétním podniku a následném návrhu nového řešení komunikačního systému. Specifikuje veškeré prvky komunikačních systémů, ...
 • Návrh na zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě 

  Petrášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je shrnutí teoretických poznatků. ...
 • Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car 

  Štohanzl, Milan
  Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ...