Now showing items 1-10 of 10

 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Nástroj pro podporu managementu zainteresovaných stran 

  Hypský, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o nástroji pro podporu managementu zainteresovaných stran. V úvodních kapitolách práce jsou popsána teoretická východiska práce. Jsou zde vysvětleny znalostní oblasti managementu zainteresovaných ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Renocar, a.s., jejího vnějšího a vnitřního okolí. Východiskem této práce jsou teoretické znalosti z oblasti marketingu, speciálně pak z oblasti komunikace. V ...
 • Návrh optimalizace informačního systému 

  Jakimovová, Petra
  Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
 • Návrh rozvoje marketingových činností obchodní firmy 

  Kozáková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Stim tools a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou v praktické ...
 • Návrh zlepšení marketingové strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzousoučasné marketingové strategie firmy PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. Východiskem práce budou teoretické znalosti z marketingu a komunikace. V praktické části chci na základě provedených ...
 • Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové ...
 • Rural Optical-Propagation Measurements 

  Epple, B.; Henniger, H.; Kurz, S.; Haan, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Compared with traditional communication technologies like wired or radio frequency communications, optical wireless communication has a unique fading behavior of the received signal, that does not allow to use existing ...
 • Smart grids - chytré sítě v energetice 

  Kapoun, Vladislav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rozbor a popis Chytrých sítí v energetice. Zabývá se obecnými nároky Chytrých sítí a jejich využitím v praxi. Rovněž pojednává o bezpečnosti Chytrých sítí a popisuje jejich komponenty. ...
 • Využití optického přenosu v průmyslu 

  Worbis, Vít
  Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...