Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Špaček, Ladislav
  Pro elektrické pohony v automobilu se nejčastěji používají stejnosměrné a krokové motory. Nejčastějším představitelem stejnosměrných motorů je elektrický spouštěč a motor stěrače skel. Krokové motory se nejčastěji používají ...
 • Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků 

  Šimko, František
  Tato práce má za cíl navrhnout funkční vzorek inovovaného motorku. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části byla provedena analýza dostupných stejnosměrných motorků malého výkonu na trhu. Náplní druhé části ...
 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Kluzný kontakt u elektrických strojů 

  Bernard, Ivo
  Práce pojednává o kluzném kontaktu u elektrických strojů. Je zaměřena na jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a vyhodnocení některých kvalitativních kritériích komponentů kluzného kontaktu. Závěrečná část je věnována ...
 • Měření fyzikálních veličin na rotujících částech 

  Štorek, Pavel
  Práce je věnována bezkontaktnímu měření malých vzdáleností na rotujíích částech elektrickcých strojů. Zvláště je pak věnována pozornost sledování tvarových úchylek komutátoru a kroužku elektrických strojů. Pro sledování ...
 • Návrh stejnosměrného lodního motorku pro pohon člunu 

  Hudák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Teoreticky seznamuje s problematikou kluzného kontaktu a řeší inovací v této oblasti. se zaměřením na kluzný kontakt stejnosměrného stroje. ...
 • Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení 

  Ščepka, Ondrej
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku revízie elektrického stroja so zberacím ústrojenstvom. V prvej časti sú popísané elektrické stroje, ktorých súčasťou je klzný kontakt. Druhá časť je zameraná na oboznámenie sa s ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Vliv prachových částic na kluzný kontakt 

  Píšala, Jan
  Diplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, ...
 • Využití mikroskopu k diagnostice struktury materiálu a poruch u el. zařízení 

  Cvak, Jan
  Cílem této práce je popsat možnosti využití mikroskopu pro dokumentaci vad a inovací elektrických strojů. Použil jsem elektronový mikroskop pro zdokumentování uhlíkových kartáčů a nanomateriálů pro možnou inovaci kluzného ...
 • Využití programu SolidWorks v silnoproudé elektrotechnice. 

  Fazekas, Tamás
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s parametrickými CAD systémy a vytvořit jednoduchý model z oblasti silnoproudé elektrotechniky. V první části projektu jsou shrnuty nejznámější CAD systémy. Druhá část práce se zabývá ...
 • Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů 

  Škoda, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životnosti stejnosměrných motorů. Po teoretickém rozboru byly navrhnuty úpravy, které pomůžou nastavit správnou polohu kartáčů a tím i vylepší komutaci i celkové vlastnosti ...