Now showing items 1-10 of 10

 • Experimentální zkoušení modulu pružnosti podkladních vrstev vozovek 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší experimentální zkoušení modulu pružnosti Er cyklickou triaxiální zkouškou vybraných nestmelených a stmelených směsí používaných do podkladních vrstev vozovek. Důvodem zkoušení je porovnání výsledků s TP 170, ...
 • Inteligentní řídící metody v automatizaci procesů řízení stavebních strojů 

  Vaverka, Michal
  Tato práce pojednává o možnostech využití inteligentních metod při řízení stavebních strojů na bázi GPS (DGPS) v kombinaci s využitím laserové nebo ultrazvukové technologie. Podrobněji je rozebráno zejména řízení pomocí ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Studie typových řad pneumatikových válců 

  Doleček, Ladislav
  Tato bakalářská práce je studií stavebních strojů, pneumatikových válců. Práce popisuje základní poznatky z oblasti hutnění materiálů. Obsahuje technologické, technické a provozní parametry pneumatikových válců a celkové ...
 • Studie typových řad tahačových vibračních válců 

  Votroubek, Jan
  Bakalářská práce popisuje princip zhutňování, celkové konstrukční uspořádání současných vibračních tahačových válců, jejich hlavní konstrukční celky a důležité technické a provozní parametry. Dále tato práce obsahuje ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu Ďáblice v Praze 

  Kucsera, Adam
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Praze – Ďáblicích. Dům se skládá ze železobetonového skeletu v přízemí, dalšími třemi patry, která jsou zděná z keramických tvárnic Porotherm, stropy nad ...
 • Využití R-materiálu do studených asfaltových směsí 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší využití R-materiálu do asfaltových směsí zpracovaných za studena, což je moderní metoda využití recyklátu do podkladních vrstev pozemních komunikací. Konkrétně se zabývá stanovením základních vlastností R-materiálu, ...
 • Výroba pískových forem a jader pro odlévání 

  Katrňák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes ...
 • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

  Kolbábek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...
 • Živnostenský dům v Hodoníně - řešení etapy zastropení 

  Šrámek, Pavel
  Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro etapu zastropení novostavby živnostenského domu. Strop je tvořen nad 1.PP a nad výtahovou šachtou monolitickou železobetonovou konstrukcí, a nad 1.NP ...