Now showing items 1-20 of 24

 • Elektronický obchod firmy 

  Elčknerová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením a zkvalitněním působení firmy na poli internetového prodeje, jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. Řeší dílčí cíle celého projektu, a to například analyzování současného ...
 • Možnosti rozvoje malé obchodní firmy 

  Berková, Hana
  Diplomová práce „Možnosti rozvoje malé obchodní firmy“ analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající firmu k prosperitě a ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh na posílení firemních faktorů z pohledu hodnotové nabídky a zákaznických segmentů u vybrané společnosti 

  Beránek, Jan
  Diplomová práce se zabývá evaluací faktorů vybrané společnosti ovlivňujících její hodnotovou nabídku v aktuálním tržním prostředí. První teoretická část popisuje východiska vymezující relevantní firemní faktory, proces ...
 • Návrh na rozšíření portfolia služeb společnosti Grantech s.r.o. působící v oblasti dotačního poradenství 

  Vobůrka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření portfolia služeb společnosti GRANTECH s.r.o. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska. Jsou zde detailně popsány vybrané metody, ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmy 

  Mrkal, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., která se zabývá stavební činností, se specializací na renovaci objektů a staveb. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro rozvoj firmy 

  Kučerová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh pro rozvoj malé firmy GARANT TRADING s. r. o., která se zabývá prodejem svářečské, čistící a zahradní techniky a pořádáním odborných svařovacích kurzů. Práce je strukturována ...
 • Návrh projektu pro rozvoj firmy 

  Matušková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu rozvoje výrobní firmy s efektivním využitím dřevěného odpadu ve městě Znojmě, a to přímo ve společnosti Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo. Návrh reaguje na současnou ekonomickou ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Diplomová práce představuje rozvíjející se developerskou společnost DOMOPLAN, s.r.o. a na pozadí výstavby a realizace developerského projektu Rezidence Kopečná je vytyčen hlavní cíl práce, kterým je rozvoj - rozšíření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit k realizaci investičního projektu pro již existující společnost. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza ...
 • Podnikatelský záměr - založení cukrárny 

  Vašek, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu reálného podnikatelského záměru pro založení pobočky cukrárny Romance. První část obsahuje teoretická východiska, na která navazuje analytická část a marketingový průzkum. V ...
 • Podnikatelský záměr na rozvoj firmy 

  Čiháček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou malého podnikatelského subjektu. Na základě zjištěných skutečností jsem pochopil stávající situaci a navrhl kroky, potřebné k dalšímu rozvoji firmy. Práce je rozdělena do dvou částí. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Balga, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hykš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti ADAGMA s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, ...
 • Projekt logistické koncepce se zaměřením na distribuci 

  Žamberská, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem logistické koncepce ve společnosti ROMEX s.r.o. V teoretické části jsou podrobně popsány východiska a základní pojmy dané problematiky. Současným stavem procesů a průběhem zakázky ve ...