Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti 

    Ondrůjová, Lenka
    . Výsledkem provedeného průzkumu by měly být návrhy pro společnost a její skutečné uplatnění týkající se zejména etického kodexu, plánu školení, speciálního fondu, individuálního hodnocení a bezpečnosti informací. Závěr ...