Now showing items 1-7 of 7

 • Podnikatelský plán pro založení internetové prodejny 

  Stašek, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení internetové prodejny s pánskou módou. Podnik bude založen jako společnost s ručením omezením. Obsahem práce je vyhodnocení ...
 • Podnikatelský projekt jako podklad pro získání podpory na založení podniku 

  Mohelník, Václav
  První kapitola definuje cíl práce a metody jejího zpracování. Druhá kapitola je věnována teoretickým podkladům, na jejichž základě je vypracována následná praktická část. Tato kapitola je rozdělena do tří částí, kterými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Francová, Iveta
  Pro uskutečnění zde předkládaného podnikatelského záměru se vychází z požadavku zakladatele na založení podnikatelského subjektu, v tomto případě společnosti s ručením omezeným. Dále pak bude v souvislosti s tímto záměrem ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kopečná, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení motokárové dráhy spolu s barem ve vybrané lokalitě. V první části jsou shrnuta teoretická východiska potřebná pro zpracování práce. Druhá část obsahuje praktické řešení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubený, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz a rozvoj podniku působícího v pohostinství. S tím souvisí vypracování analýz trhu, rizik, konkurence a navrhnutí organizačního, finančního a ...
 • Zřízení střelnice 

  Nečasová, Silvie
  Tato práce se zaobírá návrhem podnikatelského záměru – založení střelnice, v dnešních složitých podmínkách stávající společnosti. Práce je pojata jako projekt pro investora s dostatečnými financemi na realizaci. Podkladem ...