Now showing items 1-1 of 1

  • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

    Foltýn, Adam
    Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...