Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie rozvoje podniku 

    Schiller, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku, jeho klíčových konkurentů a požadavků zákazníka. Obsahuje rozbor možných strategických variant rozvoje podniku, z nichž je v závěru vybrána ta, která se ...