Now showing items 1-1 of 1

  • Studie pracovních charakteristik více-fázového stroje 

    Kuna, Kristián
    S postupom času sa elektrotechnicky průmysl posouval dopředu. Přišel rozvoj v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, navigácí a dalších odvětvích. S rozvojem automobilového a leteckého průmyslu se zvětšila potřeba pro ...