Now showing items 1-7 of 7

 • Brzdové systémy HPV 

  Sáska, Jakub
  Práca sa zaoberá brzdovými systémymi HPV (vozidiel poháňaných ľudskou silou). Obsahuje prehľad typov bŕzd, ako aj rieši otázky vzájomnej kompatibility viacerých bežných štandardov. Priložená tabuľka slúži na výber správneho ...
 • Compatibility of Data Transfer between CAD Applications 

  Kuchynkova, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  Compatibility of data transfers between individual CAD programs is topical when in another program we need to use a drawing or a 3D model created in a program that uses a different modeling kernel. The paper characterizes ...
 • Design interiérové reprosoustavy 

  Sazima, Ondřej
  Cílem bakalářské práce byla analýza a návrh designu interiérové reprosoustavy. Práce je zaměřena na návrh variabilní soustavy, použitelné v téměř jakémkoli interiéru, s možností koncepce regálového nebo sloupového reproduktoru. ...
 • Log-Polar Quantizer with the Embedded G.711 Codec 

  Dincic, M. R.; Peric, Z. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  In this paper a new two-dimensional vector quantizer for memoryless Gaussian source, realized in polar coordinates, is proposed. The G.711 codec is embedded in our vector quantizer, and therefore our vector quantizer is ...
 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...
 • Porovnání systému Octave a Matlab na úrovni základní matematiky 

  Zahradník, Radek
  Jak lidstvo stárne, tak se prohlubuje i poznání přírody, ve kterém žije. Bohužel na moderní problémy už lidský mozek jako takový nestačí a musíme si pomoci počítačem a moderními výpočetními metodami. Samotný počítač ovšem ...
 • Vývoj a zkoušení vysokohodnotných betonů pro subtilní konstrukce 

  Myšičková, Lucie
  Práce popisuje vlastnosti HPC v porovnání s betony běžných a vysokých pevností. Dále jsou zde popsány vstupní materiály a postup při návrhu složení směsi. Uvádí příklady již realizovaných staveb z HPC. Experimentální část ...