Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní prostředky paralelní kompenzace 

    Lakomý, Marek
    Bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu, která umožňuje zlepšení účiníku. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů teorie kompenzace jalového výkonu, základní rozdělení jednotlivých kompenzačních ...
  • Vytápění školicího centra 

    Matoulková, Jana
    Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění školicího centra ve Velkém Meziříčí. Jako zdroj tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který pokrývá požadavky na otopný systém a ohřívač vzduchotechnické jednotky s ...