Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba 5ti osých frézovacích strojů 

    Andrýsek, Jakub
    Tato práce je zaměřená na pětiosá frézovací centra. V první části je krátce popsána historie vývoje, dále základní kinematické rozdělení a přehled základních částí těchto strojů. Dále jsou popsány metody zjišťování tuhosti ...