Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

    Sedlák, Emil
    Cílem této bakalářské práce na téma návrh komunikačního mixu vybrané společnosti je zanalyzovat současný stav společnosti RICHARD MOTORS, s.r.o. a navrhnout nové možnosti komunikačního mixu. Práce je rozdělena na několik ...