Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fričová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firmy Řeznictví u Kusáků s.r.o. Teoretická část se věnuje problematice zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroji pro shromažďování informací. V ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků úklidové firmy ČISTĚ CZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroje pro shromažďování informací. ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Balíček, Radim
  Náplní bakalářské práce je zpracování návrhů na zlepšení finanční situace společnosti GTK, spol. s r.o. pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V první části budou vymezena a teoreticky rozebrána zvolená ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Cabejšek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh změn vedoucích k optimalizaci marketingové komunikace podniku z oblasti elektrotechnické výroby. První část práce obsahuje teoretické pojmy,vymezení základní pojmů marketingu, ...
 • Marketingová strategie internetové společnosti 

  Pastor, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro internetový portál nově založené společnosti, která se zabývá rezervačními službami. Práce obsahuje analýzu současné situace vnějšího a ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Odehnal, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Allrisk, s.r.o. Na základě této analýzy a teoretických poznatků doporučuje vhodná opatření vedoucí ke zlepšení konkurenční pozice společnosti na trhu.
 • Marketingová strategie Wellness Kuřim 

  Kopřiva, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Wellness Kuřim. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu a marketingové strategie. Praktická část se zabývá ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Bardoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje proces marketingového postupu v případě nové metody použité v produktové řadě v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá možnými marketingovými nástroji. Druhá část je zaměřena na ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení ve vinařské firmě 

  Drtilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá analýzou problémů, které souvisejí s marketingovým řízení vinařské firmy. Obsahuje zhodnocení současného stavu firmy a návrh na zlepšení marketingové strategie, která povede ke zlepšení propagace ...
 • Návrh změn/doplnění v marketingové komunikaci farmářského řeznictví 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Mikrofarma, s.r.o., konkrétně na prodejnu v centru Brna. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti marketingového mixu se zaměřením na propagaci ...
 • Obchodní strategie podniku 

  Foltýn, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní ...
 • Podnikatelský záměr - výcvik psů 

  Zeman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na výcvik psů. Na základě analýzy konkurence, vnitřního a vnějšího prostředí stanoví potřebné náležitosti vybraného podnikání. Cílem této práce je, s důrazem ...
 • Podnikatelský záměr na založení penzionu se zaměřením na agroturistiku 

  Stískalová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení rodinného penzionu zaměřeného na agroturistiku v malé obci Dolní Újezd v Olomouckém kraji. Cílem práce je na základě provedených analýz navrhnout a zhodnotit ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Straková, Iva
  Tato bakalářská práce s tématem „Řízení projektu a optimalizace projektového řízení“ je zaměřena na zprostředkování služeb mezi německým a českým a německým a ruským trhem a dále pak na zvýšení prodeje protipožárních ...