Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji 

  Zháňalová, Lucie
  Diplomová práce na téma „Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji“ popisuje současnou situaci na trhu, jeho strukturu se zaměřením na stávající konkurenci, klade důraz na vyhodnocení strategie uplatňované ...
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Krudenc, Miloš
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu konkurenční strategie pro firmu Nanograph, s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první se zabývá hodnocením současného stavu firmy a odhalení problému, druhá ...
 • Konkurenční strategie zaměřené na spolupráci firem – proces klastrování v ČR 

  Studeníková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose This paper deals with current state of scientific knowledge of competitive strategies dilemma. It respects the position that companies have two options of competing. They can rather choose the direct battle with ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Tesař, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Forman, Jan
  Diplomová práce se zabývá zmapováním konkurenčního prostředí v rámci podnikání společnosti K plasty s.r.o. v Novém Městě nad Metují. Svým rozsahem pokrývá konkurenční firmy, potenciální i stávající zákazníky a samotnou ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Ovčačík, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout konkurenční strategii firmě Styrotrade, a. s. Práce je rozdělena na tři segmenty: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části je představena firma a literární zdroje, ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu Granit Parts komanditní společnost 

  Rozmarínová, Magdalena
  Náplní této diplomové práce je vytvoření konkurenční strategie obchodní společnosti. V práci je zkoumán současný stav společnosti, jejímž předmětem podnikání je prodej náhradních dílů a příslušenství na zemědělské stroje. ...
 • Návrh konkurenční strategie společnosti 

  Majnuš, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie společnosti působící ve stavebnictví. Obsahuje strategickou analýzu podniku, která vychází z teoretických poznatků v práci. Za pomoci stanovených záměrů firmy ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Návrh obchodní strategie podniku 

  Bárta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou obchodní strategie pro rozvoj malé firmy. Především jde o zlepšení konkurenceschopnosti a rozšíření pobočkové sítě maloobchodních prodejen se sýry. Práce je zpracována na základě teoretických ...
 • Návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování 

  Nytrová, Jana
  Diplomová práce popisuje současnou situaci podniku na trhu a jeho konkurence. Obsahuje návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování pro ČR, který by vedl k udržení či posílení pozice na trhu.
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti taneční školy Danza 

  Pikalová, Hana
  Diplomová práce sleduje problematiku konkurenceschopnosti a návrh strategie pro její zvýšení pro taneční školu Danza. Základem pro tvorbu strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace dotazníkového ...
 • Posilování konkurenceschopnosti podniku 

  Kheilová, Eliška
  Diplomová práce pojednává o firmě živnostníka podnikající na výrobním trhu. Živnostník provozuje řemeslnou výrobu, obor truhlářství, modelářství. Práce monitoruje pozici podnikatele vzhledem ke konkurenci na trhu. Na základě ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šťáva, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování návrhů pro posílení konkurenceschopnosti společnosti zabývající se vývojem, výrobou a prodejem elektronických svítidel se skleněnými nebo plastovými stínítky. Cílem této práce je ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Hradil, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na rozvoj konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhů v rámci marketingového mixu. Podnikatelskou činností firmy je výroba fotokalendářů. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, na ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Kružík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá postupy budování značky maloobchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky a pro identifikaci konkurence. Na základě ...