Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje 

  Hejda, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně ...
 • Komunikační mix Plzeňského Prazdroje, a.s. 

  Štěpánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu. Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední evropskou pivovarnickou společností. V této práci jsou vymezeny teoretické otázky marketingu, které souvisí s tématem. Poté, ...
 • Marketingový mix podniku 

  Bauer, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Serv – All s.r.o. Předmětem této práce je provedení analýzy současného stavu podniku z hlediska marketingového mixu a vytvoření vlastních návrhů na jeho ...
 • Marketingový mix podniku 

  Pospíšil, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Tiskárna Pospíšil. Předmětem této práce je analyzovat současný stav společnosti z hlediska marketingového mixu a vytvořit si vlastní návrhy na zlepšení. ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku 

  Odrazilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Mrkvová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Mod Design, s.r.o. V první části vychází práce z teoretických východisek. Tato část pojednává o marketingu jako takovém a nastiňuje proces strategického ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dosedel Interior s.r.o. 

  Strupek, Ondřej
  Moje diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii, se kterou si firma Dosedel Interior s.r.o., vybuduje pevnou pozici na trhu a přiláká nové zákazníky. Součástí práce bude analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu PANDOS, s.r.o. 

  Dosedělová, Denisa
  Moje diplomová práce navrhuje marketingovou strategii, se kterou si firma PANDOS obhájí pozici na trhu a udrží si své zákazníky i v době současné hospodářské krize. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Michalec, Martin
  Předmětem diplomové práce je problematika týkající investic v podobě podnikatelského záměru, jako nástroj sloužící k co nebližšímu zhodnocení skutečné situace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. a v oblastech její ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje zpracování a samotné tvorbě podnikatelského plánu, který bude sloužit nejenom jako diplomová práce, ale především jako snaha uplatnit tento plán v praxi při otevření reálného obchodu v Břeclavi. Jedná ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem diplomové práce „Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace“ je analýza dosavadního stavu Obchodní Galerie Orlí v Brně, návrhy na zlepšení komunikačního mixu a k nim možná rizika, která mohou nastat. Práce ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Holešovský, Jakub
  Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...