Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizované metody hledání chyb v překladačích 

  Müller, Petr
  Tato práce se zabývá aplikací metody fuzz testing k testování překladačů a interpretů. V první části pojednává o překladačích, optimalizacích a chybách typických pro optimalizující překladač. Analyzuje vhodnost metod ...
 • Compiler of a Language with User-Defined Syntax for New Constructs 

  Kuklínek, Lukáš
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat experimentální programovací jazyk s podporou uživatelsky definovaných syntaktických konstrukcí. Nový jazyk je kompilován do nativní binární podoby a vyžaduje statickou ...
 • Jazyky a překladače v počítačových hrách 

  Hranáč, Jan
  Tento projekt se zabývá nasazením programovacích jazyků a kompilátorů v počítačových hrách. Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým laikům motivaci k programování (kterou běžné programování v jazyce Pascal na úrovni ...
 • Pluginy pro získávání informací o systému pro projekt BusyBox 

  Poláček, Marek
  Tato práce se zabývá implementací nástrojů pro získávání informací o operačním systému pro projekt Busybox. Diskutovány jsou souborové systémy sysfs a procfs v operačním systému Linux. Dále se práce zabývá tím, jak vytvářet ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Překladové gramatiky: Vlastnosti a aplikace 

  Vít, Radek
  Cílem této práce je prozkoumat překladové gramatiky a jejich použití v syntaxí řízeném překladu. Práce ukazuje využití překladových gramatik v prediktivním syntaktickém překladu a definuje formální prostředky pro přijímání ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a realizace nového programovacího jazyka C+, implementovaného jako rozšíření programovacího jazyka C. Mimo to je provedeno srovnání vybraných populárních jazyků a vysvětleny přednosti a ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C Plus a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Práce se zabývá pokračujícím vývojem nového programovacího jazyka C Plus navrženého v předchozí balakářské práci s cílem rozšířit jazyk C o vybrané vysokoúrovňové techniky bez přidané režie. V rámci práce byla srovnána ...
 • Systems of Sequential Grammars Applied to Parsing 

  Repík, Tomáš
  Tato práce zkoumá Gramatické systémy jako potenciálně silnější nástroj pro syntaktickou analýzu, nežli obyčejné gramatiky. Hlavním záměrem je aplikace teoretických modelů do praxe, vytvoření syntaktického analyzátoru. Jsou ...
 • Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech 

  Dolíhal, Luděk
  Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně ...