Now showing items 1-8 of 8

 • Algorithms for Fast Computing of the 3D-DCT Transform 

  Fryza, T.; Hanus, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  The algorithm for video compression based on the Three-Dimensional Discrete Cosine Transform (3D-DCT) is presented. The original algorithm of the 3D-DCT has high time complexity. We propose several enhancements to the ...
 • Algoritmy třídění 

  Schwarz, Jakub
  Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování. Cílem ...
 • Audiovizuální performance Hyperspeed reach 

  Kočišová, Lenka
  Předkládaná disertační práce popisuje fenomén audiovizuální performance v různych konotacích. Podstatná část je věnována psychologické sondě do vlastního podvědomí a následnému metaforickému zpracování tohoto průzkumu. ...
 • Evoluční algoritmy v úloze booleovské splnitelnosti 

  Serédi, Silvester
  Cílem této diplomové práce je najít heuristiku řešící SAT problém pomocí evolučního algoritmu. Jsou zde uvedeny přístupy k řešení SAT problému a různé varianty k evolučním algoritmům, které jsou relevantní k danému tématu. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Minařík, Tomáš
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy RELYFO, spol. s r.o. v období let 2004 - 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ovesný, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ELSEREMO, a.s. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Komprese DNA sekvencí 

  Friedrich, Tomáš
  Vzrůstající objem biologických dat vyžaduje hledání nových způsobů uložení těchto dat v genetických bankách. Cílem této práce je navržení a implementace nového algoritmu pro kompresi DNA sekvencí, který je založen na ...
 • A Novel User and Antenna Selection Techniques in Massive MIMO 5G Wireless Communication System 

  Sheikh, T. A.; Bora, J.; Hussain, M. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-09)
  In this paper, we have proposed a new paradigm for user scheduling in large-scale multiple-input multiple-output (MIMO) time division duplexing (TDD) system. In this paper, we have selected the users from different groups ...