Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

    Polnický, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...
  • Utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu 

    Jaroš, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá studiem utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu. Primární pozornost je věnována vlivu unášivé rychlosti a stupně prokluzu na centrální tloušťku filmu. Na základě rešeršní studie dostupných ...