Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

    Juránková, Helena
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje údaje vstupující do výpočtu, dále jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy. Praktická část představuje případovou studii, ...