Now showing items 1-20 of 27

 • Design kapotáže studentské formule 

  Malík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu kapotáže vozidla Formula Student. Vozy této kategorie se každoročně učástní série mezinárodních závodů všech zůčastněných studentských týmů. Úroveň návrhu se posuzuje jak v dynamických ...
 • Experimental Verification of a Fractional-Order Wien Oscillator Built Using Solid-State Capacitors 

  Kartci, Aslihan; Agambayev, Agamyrat; Hassan, Ali H.; Bagci, Hakan; Salama, Khaled Nabil (IEEE, 2018-08-05)
  A new type of fractional-order capacitors (FOCs) is fabricated using a molybdenum disulfide (MoS2)-ferroelectric polymer composite. The phase angle of this FOC’s impedance remains constant between 100 Hz and 10MHz with ...
 • Geopolymers Incorporating Wastes and Composites Processing 

  Taveri, Gianmarco
  Buildings construction and realization of public infrastructures have always been a primary need in the human society, developing low cost and user-friendly materials which also encounter safety and durability requirements. ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Lineární elastická lomová mechanika a její aplikace na studium složených materiálů 

  Dohnalík, Petr
  Hlavním cílem této práce je uvedení možností výpočtu lomových parametrů pro trhlinu, která se nachází na rozhraní dvou materiálů. V úvodu práce je pojednáno o kompozitech, které jsou typickým představitelem materiálu, kde ...
 • Mechanické vlastnosti laminátů s vláknovou výztuží 

  Jílek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky v oblasti hodnocení mechanických vlastností laminátů s vláknovou výztuží. V práci je uveden algoritmus pro získání materiálových charakteristik laminátu výpočtem, výsledky jsou ...
 • Modelování a chování složených soustav ve střídavém elektrickém poli 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a směsných vztahů pro řešení vlastností složených soustav v závislosti na frekvenci. V teoretické části je objasněna fyzikální podstata polarizačních ...
 • Multikriteriální optimalizace v EMC 

  Olivová, Jana
  Cílem práce je navrhnout metodiku pro vytvo°ení homogenních náhrad kompozitn ích materiál· pouoívaných na konstrukci letadel. Tyto náhrady by mYly umoonit vytvo°ení numerických model· letadel pro simulace p°edcerti- kaLních ...
 • Náhrada kovových ocasních ploch letounu VUT 100 kompozitními 

  Berka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Je navržena vnitřní konstrukce stabilizátoru a pravého výškového ...
 • Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie 

  Bucňák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh zmenšeného demonstrátora trupu letounu z kompozitní konstrukce. První část se zabývá popisem kompozitních materiálů a materiálových modelů. Navrženy byly dva typy konstrukcí ...
 • Návrh na zefektivnění výroby rotační součásti 

  Trčka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá obráběním rotační součásti z kompozitního materiálu. Na součásti bylo provedeno porovnání dvou výrobních technologií. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů daných technologií, pro rozdílné ...
 • Návrh wingletu na křídlo letounu Z 143 LSi 

  Venerová, Zora
  Práce se zabývá problematikou koncepčního návrhu wingletu na letoun ZLIN Z 143 LSi. V první části je čtenář uveden do problematiky wingletů a seznámen s letounem a stávajícím řešením. Následně jsou přestaveny návrhy ...
 • Neuronové sítě pro modelování EMC malých letadel 

  Koudelka, Vlastimil
  Tato práce se zabývá neuronovým modelováním elektromagnetického pole uvnitř trupu malého letadla, které je sestaveno z kompozitních dílů. První část je věnována úvodu do problematiky neuronových sítí a rozboru jejich využití ...
 • Obrábění součásti z kompozitního materiálu 

  Trčka, Radim
  Tato práce se zabývá vláknově vyztuženými kompozitními materiály z hlediska jejich vlastností, vývoje, rozdělení, využití a výroby. Je rozebrána problematika obrábění kompozitních materiálů (především elektroizolačních a ...
 • Pasivní bezpečnost závodních automobilů 

  Schultz, Richard
  Táto práca uvádza všetky druhy pasívnej bezpečnosti v súčasnosti používané v motoristickom športe. Zaoberá sa ich vývinom, použitím, materiálmi z ktorých je daný prvok vyrobený, samotnou výrobou a testovaním bez ohľadu na ...
 • Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav 

  Matoušek, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a ...
 • Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu 

  Ševeček, Jan
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření ...
 • Problémy lineární lomové mechaniky kompozitních materiálů 

  Kopp, Dalibor
  Cílem předkládané bakalýřské práce je seznámení se s teoretickými základy lineární elastické lomové mechaniky homogenních izotropních materiálů a popis této problematiky v kompozitních materiálech. Práce je rozdělená do ...
 • Řezné síly při frézování vláknově vyztužených kompozitů 

  Machalová, Veronika
  Obecný rozbor problematiky řezných sil při frézování, popis experimentálního zařízení pro měření řezných sil. Charakteristika kompozitních materiálů, jejich vlastnosti, výroby a užití. Vyhodnocení experimentálně naměřených ...
 • Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů 

  Režný, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní ...