Now showing items 1-10 of 10

 • Administrativní centrum 

  Rádlová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce administrativní budovy. Budova se nachází ve městě Svitavy. Konstrukce je řešena jako několikapatrový objekt s půdorysem tvaru písmene L. Ve vyšších patrech ...
 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Cast Screws as Shear Anchors for Composite Slabs 

  Holomek, Josef; Bajer, Miroslav; Vild, Martin (Elsevier, 2017-07-20)
  Composite slabs consist of trapezoidal steel sheeting and concrete cover. The steel sheeting serves as both, a lost framework and a tension bearing member after hardening of concrete. The longitudinal shear between the ...
 • Konstrukce administrativní budovy v Brně 

  Svršek, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce administrativní budovy. Budova má obdelníkový půdorys o rozměrech 32x21 m. Zastřešení nad 3.NP je tvořeno dřevěnou konstrukcí, kde hlavním nosným prvkem je plnostěnný nosník s ...
 • Most přes řeku Senici 

  Urbánek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Senici. Na začátku práce jsou navrženy 3 varianty přemostění, ze kterých je k podrobnému posouzení vybrána varianta mostu z předpjatých prefabrikovaných ...
 • Nákupní centrum v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre podrobnejšie spracovanie. Varianty majú ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Rekonstrukce předpjatého železničního mostu 

  Macková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem zesílení hlavní nosné konstrukce železničního mostu ,,Gagarin‘‘ v km 5,872 na trase Český Těšín – Ostrava Kunčice. Zesílení je řešeno kombinací spřažení s železobetonovým korytem nového ...
 • Rekonstrukce stávajícího mostu 

  Biller, Martin
  Diplomová práce se zabývá zesílením a rozšířením trámového mostu (spojitý most o třech polích) přes řeku Jihlavu v Ivančicích a jeho zesílením na zatěžovací třídu A. To je provedeno pomocí dodatečného předpětí vnějšími ...
 • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

  Holomek, Josef
  Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...