Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza sendvičových struktur metodou konečných prvků 

  Bucňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor materiálového modelu jádra sendvičových struktur. Chování sendvičového jádra je simulováno pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech MSC.Patran/Nastran. První část se ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Lomová houževnatost kompozitu s Al-matricí a uhlíkovými vlákny 

  Michalička, Jan
  Abstrakt V této studii byly stanoveny hodnoty lomové houževnatosti vlákno-kovového laminátu (VKL) CARE s uhlíkovými vlákny v epoxidové matrici a hliníkovými plechy o skladbě vrstev 6/5. Experimentálně byly zkoušeny vzorky ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Materiály používané ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc a jejich charakteristiky ve vztahu na výrobní procesy 

  Byrtus, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá materiály, které se používají ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc při výrobě statických částí leteckých motorů. První část práce definuje požadované vlastnosti materiálů, používaných v ...
 • Mechanické vlastnosti laminátů s vláknovou výztuží 

  Jílek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky v oblasti hodnocení mechanických vlastností laminátů s vláknovou výztuží. V práci je uveden algoritmus pro získání materiálových charakteristik laminátu výpočtem, výsledky jsou ...
 • Návrh držáku vzorku pro studium orientovaných krystalů pomocí vysokofrekvenční paramagnetické resonance 

  Gabriš, Andrej
  Táto bakalárska práca diskutuje návrh a výrobu nerezonančného držiaka vzorky pre štúdium orientovaných kryštálov, ktorý je používaný pri vysokofrekvenčnej elektrónovej paramagnetickej rezonancii (z ang. HF-EPR). Prvá časť ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

  Hanák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...
 • Návrh rámu vozidla Formule Student 

  Děrda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výrobou hybridního rámu, který je tvořen prostorovým trubkovým rámem a monokokem z kompozitních materiálů. Dále řeší jeho simulaci pomocí FEM analýzy. V neposlední řadě ...
 • Návrh topologie kompozitního piezokeramického snímače 

  Dostal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickým modelováním piezokeramického snímače, který je umístěn na kolejnici z důvodu generování elektrické energie pro bezdrátové senzory monitorující železniční dopravu a stav ...
 • Návrh upravené technologie navíjení kompozitních trubek 

  Bednár, Peter
  Tato diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitních trubek navíjením uhlíkových vláken prosycených v pryskyřičném pojivu a současným plněním přídavným materiálem třetího typu. Také poskytuje popis výrobního zařízení ...
 • Obrábění elektroizolačních materiálů 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při obrábění elektroizolačních kompozitních materiálů. Cílem je navržení nových variant řešení technologických podmínek a odzkoušení vybrané varianty. Dále provést pro ...
 • Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography 

  Klon, Jiří; Seitl, Stanislav; Šimonová, Hana; Keršner, Zbyněk; Kumpová, Ivana; Vavřík, Daniel (Italian Group of Fracture, 2017-10-03)
  In the case of quasi-brittle material, there is a zone of non-linear behaving material, near the crack tip. A major part of this zone forms a so-called fracture process zone (FPZ), where mechanisms of material toughening ...
 • Pokovování technických plastů pro výrobu odlehčených konstrukčních dílů pro dopravní průmysl 

  Sanetrníková, Dominika
  Tato práce se v úvodu věnuje polymerním materiálům, ke kterým se řadí plasty a kompozity. Plasty jsou v úvodu rozčleněny na termoplasty a reaktoplasty. Dále je uvedeno využití plastů a kompozitů v dopravním průmyslu. Krátce ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Využití slídového separátu z plavení kaolinu 

  Vaculík, Josef
  Diplomová práce si klade za cíl laboratorně otestovat možnosti využití slídového separátu, který vzniká při procesu plavení kaolinu jako vedlejší produkt společně s pískem. Slída a písek jsou následně odděleny flotačně ...