Now showing items 1-1 of 1

  • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

    Moravčík, Igor
    Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...