Now showing items 1-4 of 4

 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Žáková, Dagmar
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální užitek a prokázat životaschopnost ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Matula, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibračního omílacího stroje pro omílání mosazných nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část popisující princip omílání a možnosti jeho využití, dále charakterizuje různé typy ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Coufal, Martin
  Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...