Now showing items 1-7 of 7

 • Dvoudobé vznětové letecké motory 

  Pochop, Ladislav
  Tato bakalářská práce je pojednáním o dvoudobých vznětových leteckých motorech. Popisuje princip funkce dvoudobého vznětového motoru, jeho odlišnosti od motoru čtyřdobého a motoru zážehového. Dále se zabývá historickým ...
 • Lokomotivní motory ČKD 

  Kovář, Lukáš
  Práce obsahuje přehled lokomotivních vznětových motorů ČKD a popis základních specifikací těchto motorů a jejich srovnání s moderními motory vybraných výrobců. Věnuje se také specifickým podmínkám motorů používaných v ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Možnosti vstřikovacího systému common-rail 

  Smilek, Tomáš
  Tomáš Smilek Možnosti vstřikovacího systému common-rail BP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str. 23, obr. 18, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím systémem common-rail. Popisuje historii ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Moravec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním benzínu u osobních automobilů. V první kapitole se dozvíme o historii přímého vstřikování benzínu a vývoji jednotlivých automobilových koncepcí. Dále se zaměříme na vznik ...
 • Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech 

  Nejedlý, Vladislav
  V bakalářské práci na téma Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech jsem se převážně zabýval systémy používanými v dnešních automobilech. Tato práce podrobněji pojednává o jednobodovém a vícebodovém ...
 • Současný stav a vývoj v konstrukci motorů pro nákladní automobily 

  Holbík, Ondřej
  Tato práce uvádí přehled konstrukčních řešení, výkonových parametrů a vývojových tendencí v oblasti motorů pro nákladní automobily. V první části práce je pojednáno o vznětovém motoru a jeho částech. Následují tabulkově ...