Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled a vývoj CFD metod 

    Vodička, Vít
    Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.