Now showing items 1-14 of 14

 • Animace a nefotorealistické efekty v počítačové hře 

  Dražka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry - zvláště tvorbou knihovny pro práci s animacemi a tvorbou nefotorealistických efektů. Úvodní část objasňuje teoretické podklady nutné pro vytvoření nefotorealistických ...
 • Genius loci 

  Kudělka, Vladimír
  Digitální projekt na rozmezí interaktivní instalace a počítačové hry.
 • Herní demo v Unity 

  Kocián, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hry s procedurálně generovanými prvky v Unity. V práci lze najít shrnutí informací o videohrách, některé metody procedurální generace a popis procesu návrhu a implementace ...
 • Letecká tahová strategie 

  Vysloužil, Jiří
  Práce rozebírá projekt, který je základem znovupoužiteného enginu počítačové hry - tahové strategie. Celkovým cílem by mělo být vytvoření komerční série počítačových her z vojenského prostředí. Text technické zprávy rozebírá ...
 • Motivační výuková hra na platformě Android 

  Kučera, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření prototypu výukové hry, která by měla usnadnit rozhodování při výběru zaměření budoucího studia nebo záliby. Záměrem hry je poskytnout názorný a především velmi pozvolný úvod do ...
 • Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth 

  Láncoš, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu ...
 • Piece of cake 

  Gračka, Martin
  Pro tuto sérii obrazů jsem si vybral výjevy z počítačové hry Duke Nukem 3D. Snažím se napodobit grafiku počítačových her raných 90. let. Nejde mi o důsledné přemalování pixelů, důsledné překopírování screenshotů, ale o ...
 • Počítačová hra ve 2D pro linux 

  Ševčík, Jaroslav
  Práce se zabývá tvorbou umělé inteligence pro počítačem řízené prvky a jejich provedení do podoby počítačové hry. V práci jsou dále uvedeny typické postupy při řešení některých problémů rozhodování umělé inteligence a ...
 • Procedurální generování voxelových modelů 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o technikách procedurálního generování a jeho využití při tvorbě voxelových modelů. Využity byly techniky jako Perlinův šum, Voroného diagram, L-systémy apod. Tyto znalosti jsou následně využity pro ...
 • Rozšíření vývojové platformy Unity pro vizuální programování 

  Horký, Lukáš
  Cílem diplomové práce je tvorba rozšíření pro vývojovou platformu Unity, které umožní tvorbu počítačových her od návrhu herní logiky po samotné programování scén na vizuální úrovni. Rozšíření pak tvoří abstraktní vrstvu ...
 • Specifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her 

  Štefka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů s následnou identifikací podnikatelského prostředí včetně povinností v ...
 • Transformace deskové hry Murbach na počítačovou hru 

  Mikuláštík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem deskové hry na počítačovou hru a její implementací. Shrnuje pravidla původní hry a rozebírá problematiku jejich převodu na pravidla počítačové hry. Popisuje praktické aspekty ...
 • Visualizace cyklických motorů 

  Fajkus, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...
 • Žabomyší válka 

  Petřík, Vojtěch
  Počítačová hra vytvořená pomocí loutkové animace.