Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a optimalizace tepelného chování budov 

  Nováková, Iva
  Diplomová práce se zabývá výzkumem účinnosti obnovitelných a nízkopotenciálních zdrojů energie budov. Je založena na numerických simulacích sdílení tepla kancelářské budovy a jejích otopných a chladicích systémů v programu ...
 • Analýza šíření vibrací spojeným strukturálně akustickým prostorem 

  Kostelník, Jan
  Cílem diplomové práce je analyzovat průběh vibrací u spalovacího motoru, od spalovacího prostoru přes pevné strukturální prostředí, až po okraj bloku motoru. Poté analyzovat vznik hluku jakožto změny akustického tlaku v ...
 • Analýza vnitřního klimatu lázeňského komplexu 

  Chadima, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá environmentálním hodnocením budov, konkrétně objektem Letních lázní v Karlově Studánce. První část práce popisuje tuto problematiku a legislativu. Také je zde popsán způsob experimentálního měření ...
 • Common LISP as Simulation Program (CLASP) of Electronic Circuits 

  Cerny, D.; Dobes, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  In this paper, an unusual and efficient usage of functional programming language Common LISP as simulation program (CLASP) for electronic circuits is proposed. The principle of automatic self-modifying program has enabled ...
 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Vavro, Ondrej
  Práce se zabývá problematikou simulace chování látek(textilu) za různých podmínek. Vysvětluje základní principy používané při konstrukci počítačového modelu látky, popisuje vnitřní i vnější sily působící na látku a ukazuje ...
 • Metodika modelování lepených spojů v automobilovém průmyslu 

  Hrádek, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování pevnostních lepených spojů používaných při simulacích bariérové zkoušky čelního OBD nárazu dle EuroNCAP. Cílem je navrhnout metodiku modelování lepených spojů, která by ...
 • Modelování dynamiky buněčných kolonií 

  Bělehrádek, Stanislav
  Obsahem diplomové práce je popis intracelulárních procesů zodpovědných za řízení buněčného cyklu a reakce buněk na vnější i vnitřní podněty. Popsány jsou důležité signální dráhy a metody, kterými je lze simulovat in silico. ...
 • Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla 

  Rydlo, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá především základními nárazovými testy prováděnými organizacemi EuroNCAP a RCAR. Na základě předpisu RCAR pro náraz za nízkých rychlostí je pomocí virtuálních simulací navrhován nový deformační ...
 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Order Management System Proposal Using Inventory Balance Equation with Non-continuous Replenishment 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Budapest University of Technology and Economics, 2017-07-03)
  The purpose of this paper is to present an inventory balance model including an order-up-to replenishment policy with partial backlogging. Pictured in the model is a situation, where goods are not replenished continuously, ...
 • Ověření funkčnosti počítačové simulace v oblasti tepelných vlastností forem 

  Šupa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými vlastnostmi formovacích směsí slévárenských forem z různých druhů ostřiv a počítačovou simulací tuhnutí odlitku. Cílem je porovnat experimentálně naměřené hodnoty tepelných vlastností ...
 • Rozměrová stabilita odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu 

  Úředníček, Lukáš
  Cílem této práce je porovnání spodního splnění keramické formy vyrobené metodou vytavitelného modelu z konvenční metodou horního plnění, za přispění počítačové simulace plnění a tuhnutí odlitku. Porovnání spočívá ve ...
 • Simulace rozsáhlých částicových systémů 

  Štambachr, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá simulacemi rozsáhlých částicových systémů. Hlavním cílem je vytvoření výkoného simulačního modelu pro kosmologické N-body systémy a jeho následné testování. K implementaci jsem zvolil ...
 • Simulation-Based Rail Traffic Optimizations Applying Multicriterial Evaluations of Variants 

  Bažant, Michael; Kavička, Antonín; Diviš, Roman; Varga, Michal (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  The contribution pays attention to assessing a selected method related to multicriterial evaluations of variants. That method is exploited for supporting automatized decision-making processes related to special operational ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides 

  Šikula, Ondřej; Mohelníková, Jitka; Plášek, Josef (MDPI, 2013-12-03)
  Tubular light guides are applicable for daylighting of windowless areas in buildings. Despite their many positive indoor climate aspects they can also present some problems with heat losses and condensation. A computer CFD ...