Now showing items 1-12 of 12

 • 2D triangulace zdrojů tepelného záření 

  Zsemle, Radek
  Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU) schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou komunikovat pomocí sběrnice I2C s ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Chasák, Petr
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
 • Elektronický docházkový sešit 

  Nezval, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby 

  Staněk, Michal
  Zmodernizování stávajících informačních systémů. Zavedení přehlednějších a výkonnějších systému pro všechny procesy řízení výroby podniku. Dosažení lepší komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci podniku pomocí informačního systému
 • Podpora prodeje rodinného podniku zabývajícího se výrobou tanečních kostýmů 

  Prokešová, Renata
  V této bakalářské práci se zabývám konkrétní společností, jejíž hlavní činnost podnikání je výroba tanečních kostýmů. Závěrečná práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Chloupek, Pavel
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Diplomová práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit ...
 • Posouzení Informačního systému firmy FEI Czech Republic a návrhy změn 

  Chloupek, Pavel
  IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Bakalářská práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit jeho kladné stránky a nedostatky a na základě těchto poznatků bude práce obsahovat návrh ...
 • Posouzení IS a návrh změn 

  Chasák, Petr
  Informační systém hraje v dynamicky se rozvíjejícím podniku stále větší roli. Proto je nutná jeho aktualizace a přizpůsobení novým potřebám. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího, aktuálně používaného informačního ...
 • Řízení procesu třídění programovatelným automatem 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Řezníček, Josef
  Méně je více! Hmota je přímá, racionální a silná. Svým výrazem robustní v základech. Racionálně řešená dispozice vytváří pevný a bezpečný základ pro plnohodnotný studentský život, který je reprezentován v prostorném atriu, ...
 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Hegerová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních ...
 • Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická ...